Agenda

Check our upcoming or previous seminars

"Fiscaliteit in de huidige markt van commercieel vastgoed"

18 april 2013

Van der Valk Hotel 's-Hertogenbosch-Vught, Bosscheweg 2, 5261 AA Vught

De laatste jaren heeft zich een omslag voorgedaan in de markt voor commercieel vastgoed. Vraag en aanbod zijn fors gewijzigd en in met name Nederland zijn de prijzen fors gedaald. Financiële instellingen en investeerders worden hierbij enerzijds op hun uitstaande leningen en anderzijds op hun beleggingen in vastgoed flink geraakt. Banken lijden door deze gewijzigde marktsituatie verliezen op hun vastgoedprojecten en lopen daarnaast meer risico op leningen met vastgoed als onderpand.

Met de huidige economische ontwikkelingen zitten voor alle betrokken partijen verliezen in de pijplijn. Voor vastgoedbezitters en hun transacties is fiscaliteit een belangrijke factor. Niet alleen wordt het netto rendement er uiteindelijk door bepaald, maar ook kan de fiscaliteit een grote invloed hebben op de cash flow op investeringen in vastgoed. Dit geldt bijvoorbeeld bij het ombouwen van kantoren naar woningen en appartementen. Vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en BTW bepalen hierbij tezamen met de investering het vermogensbeslag en het netto rendement.

Financiële instellingen en vastgoed adviseurs, die nauw betrokken zijn bij deze specifieke markt dienen juist op dit moment alert te zijn op de trends en fiscale mogelijkheden om verdere verliezen zo veel mogelijk te beperken en in te spelen op de diverse fiscale spelregels die van toepassing zijn op de commerciële vastgoedmarkt.

Wie is NOLOT Seminars

Nolot Seminars organiseert seminars in het kader van tax planning en financiële dienstverlening. De bijeenkomsten worden gehouden met prominente sprekers waarbij aandacht wordt besteed aan o.a. praktijkvoorbeelden van structurering vanuit Nederland naar de betreffende jurisdicties. De seminars richten zich vooral op bedrijfsfiscalisten,vertegenwoordigers van financiële instellingen, financieel directeuren en controllers van middelgrote en grote ondernemingen, belastingadviseurs, financial planners en accountants.

De sprekers zijn allen deskundigen uit de praktijk van de fiscaliteit en weten hoe om te gaan met specifieke onderwerpen en de relatie tussen landen, zowel nationaal als internationaal. Kortom: relevante fiscale informatie met nieuwe internationale planningsmogelijkheden.

Ons volgende seminar: "Fiscaliteit van commercieel vastgoed, met name bij leegstand en ombouw"

Specifieke onderwerpen:

 • Afwaarderen van commercieel vastgoed naar de bedrijfswaarde;
 • BTW en leegstand;
 • Ombouw van kantoren tot woningen en appartementen; nieuw vervaardigde goederen?
 • Ontwikkelingen in vastgoed en alternatieve financieringsvormen;
 • Samenwerkingsvormen voor commercieel vastgoed;
 • Resultaatuitoverigewerkzaamheden, Box I versus Box III.
 • Last but not least volgt een paneldiscussie, waarin aan de hand van de presentaties en vragen uit de zaal, de sprekers hun input geven.

 

Datum en locatie

Datum: Donderdag 18 april 2013
Locatie: Van der Valk Hotel 's-Hertogenbosch-Vught

Sprekers

 • Willie Ambergen,  CMS Derks Star Busmann, Utrecht
 • Jelle Bas Boon,  PwC, Amsterdam
 • Kees Goeman,  Inventive Control Accountants en Belastingadviseurs, ‘s-Hertogenbosch
 • Olga Jansen,  ING Commercial Banking, Real Estate Finance, Eindhoven
 • Jan Willem de Kort,  fiscalist te Rotterdam
 • Etienne Spierts,  Loyens & Loeff N.V., Amsterdam

Programma

09:15 - 10:00 Registratie
10:00 - 10:45

Mogelijkheden voor afwaarderen van commercieel vastgoed naar bedrijfswaarde, door Etienne Spierts , Loyens & Loeff N.V.

10:45 - 11:30 BTW en leegstand, door Kees Goeman, Inventive Control Accountants en Belastingadviseurs
11:30 - 12:00 Koffie en thee
12:00 - 12:45 Nieuw vervaardigde goederen; ombouw kantoren tot appartementen en woningen; Convenant, door Willie Ambergen, CMS Derks Star Busmann

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 14:45

Ontwikkelingen in vastgoed en alternatieve financieringen,
door Olga Jansen, ING Commercial Banking, Real Estate Finance14:45 - 15:30
14:45 - 15:30 Samenwerkingsvormen rondom commercieel vastgoed
door Jelle Bas Boon, PwC
15:30 - 16:00 Koffie en thee
16:00 - 16:45 Resultaat uit overige werkzaamheden vs. Box I vs. Box III
door Jan Willem de Kort, fiscalist te Rotterdam
16:45 - 17:00 Paneldiscussie en varia
17:00 Borrel en informeel samenzijn


Houd deze website in de gaten voor het definitieve programma.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt bij inschrijving vóór 30 maart 2013 Euro 365,00 (excl. btw)
inclusief lunch en documentatiemateriaal. Bij inschrijving vanaf 30 maart 2013 bedraagt het inschrijfgeld Euro 395,00 (excl. btw).

Inschrijving en bevestiging

Binnenkort verschijnt de folder en het inschrijfformulier op deze website. U kunt zich eventueel alvast aanmelden door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

 • Per post : Postbus 206, 5270 AE Sint Michielsgestel
 • Per e-mail : erica@nolot.nl
 • Per fax : +31 73 5530 004

Na ontvangst van uw inschrijving zullen wij een bevestiging en factuur toezenden. U hebt alleen toegang tot het seminar indien de factuur van het seminar is voldaan.

Annulering

Tot één week voor de aanvang van het seminar kunt u kosteloos schriftelijk annuleren.Daarna is annuleren niet meer mogelijk, wel kunt u zich - mits van tevoren schriftelijk meegedeeld - zonder verdere kosten laten vervangen.

Copyright en aansprakelijkheid

Dit seminar is ontwikkeld door Nolot. De onderwerpen en sprekers zijn zorgvuldig uitgezocht op basis van eigen onderzoek en ervaring. De eigendomsrechten van dit programma behoren derhalve geheel bij Nolot en het programma mag daarom onder geen enkele voorwaarde worden gekopieerd. Nolot aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen in het programma of de inhoud van de presentaties, maar treft steeds de mogelijke maatregelen om de hoogste kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen.