Agenda

Check our upcoming or previous seminars

De actuele fiscaliteit rondom de AWBZ

23 mei 2013

Het huidig regeerakkoord bevat voor miljarden aan ombuigingen, waarbij ook de financiering van het zorgstelsel op de schop gaat. Deze ontwikkelingen op het gebied van beleid, wetgeving en financiering beïnvloeden niet alleen het werk van de zorgprofessional maar ook die van de fiscale en financiële adviseur.

De veranderingen in met name de AWBZ hebben enerzijds financiële gevolgen voor vermogende particulieren en zakelijke doelgroepen maar bieden anderzijds juist nu mogelijkheden 23 om met diepgaande expertise waarde toe te voegen aan prospects en eindklanten. Om hier tijdig en actief sturing aan te kunnen geven, staan we tijdens dit seminar stil bij de actuele informatie over deze issues.
Last but not least besteden we aandacht aan commerciële tips en tools die van praktische waarde zijn bij de advisering rondom deze materie.

Datum en locatie

Datum: 23 mei 2013
Locatie: Van der Valk Hotel 's-Hertogenbosch-Vught, Bosscheweg 2, 5261 AA Vught. 

Sprekers

 • mr. Antoine van Grinsven, Van Grinsven, Dierckxsens Franken Notarissen
 • Marijke Ploegman MSc, KPMG/Plexus
 • mr. Johan van den Branden, Janus Estate Planning

Programma

14:30 - 15:00 Registratie/inloop
15:00 - 15:45

Eigen bijdrage AWBZ: ontwikkelingen en mogelijkheden.

 • Welk vermogen telt mee voor de berekening?
 • Op welke wijze kan dit vermogen en daarmede de eigen bijdrage worden beïnvloed?
 • Nuancering: de AWBZ staat niet op zich!

  mr. Antoine van Grinsven, Van Grinsven, Dierckxsens Franken Notarissen
15:45 - 16:30

De toekomst van de langdurige zorg:

 • Veranderingen in de langdurige zorg
 • Uitdagingen voor de toekomst
 • Visie van KPMG op nieuwe marktverordening van de care

  Marijke Ploegman MSc, KPMG/Plexus
16:30 - 16:45 Pauze
16:45 - 17:30

Estate planning en AWBA:

 • Spelen met de peildatum
 • Alternatieven voor de gewone schenking
 • Is herstel van reeds getroffen maatregelen noodzakelijk?

  mr. Johan van den Branden, Janus Estate Planning
17:30 - 18:30 Borrel

Kosten

Vóór 1 mei Euro 195,00 (excl. BTW)
Vanaf 1 mei Euro 225,00 (excl. BTW)

Inschrijving en bevestiging

Na ondertekening kunt u dit aanmeldingsformulier op de volgende manieren inzenden:

 • Per post : Postbus 206, 5270 AE Sint Michielsgestel
 • Per e-mail : erica@nolot.nl
 • Per fax : +31 73 5530 004

Na ontvangst van uw inschrijving zullen wij een bevestiging en factuur toezenden. U hebt alleen toegang tot het seminar indien de factuur van het seminar is voldaan.

Klik hier om de folder en het aanmeldformulier te downloaden. 

Annulering

Tot één week voor de aanvang van het seminar kunt u kosteloos schriftelijk annuleren.Daarna is annuleren niet meer mogelijk, wel kunt u zich - mits van tevoren schriftelijk meegedeeld - zonder verdere kosten laten vervangen.

Copyright en aansprakelijkheid

Dit seminar is ontwikkeld door Nolot. De onderwerpen en sprekers zijn zorgvuldig uitgezocht op basis van eigen onderzoek en ervaring. De eigendomsrechten van dit programma behoren derhalve geheel bij Nolot en het programma mag daarom onder geen enkele voorwaarde worden gekopieerd. Nolot aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen in het programma of de inhoud van de presentaties, maar treft steeds de mogelijke maatregelen om de hoogste kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen.