Agenda

Check our upcoming or previous seminars

11e seminar: Sport, Recht en Belasting

20 juni 2013

Sport blijft ‘big business' en is een industrie op zich. Vanwege de grote financiële belangen in de sport is professionele ondersteuning, zowel juridisch als fiscaal van groot belang. De belastingwetgever wijzigt regelmatig van koers. Marktpartijen verdedigen hun commerciële belangen, desnoods via de rechtszaal.

Voortdurende kennisontwikkeling door adviseurs van sporters, hun sportbonden en sporters zelf dient daarmee gelijke tred te houden.

Graag praten wij tijdens ons volgende seminar
‘Sport, recht en belasting' bij over:

- Actuele fiscale ontwikkelingen in de sport BTW in de sport
- Is een sporter in arbeidsrechtelijke zin in dienstbetrekking?
- Is een sporter in fiscaal-rechtelijke zin in dienstbetrekking?
- Wijzigingen in de wetgeving en praktijk betreffende ANBI en SBBI

Daarnaast geeft Roel van Hoof, Personal Trailblazer TM and Founder/Business owner Van Hoof Life Assessments, een presentatie: ‘Building a Bridge between Financial Ambitions & Life'

Het seminar is bestemd voor:

- Belastingadviseurs en accountants van sporters, sportbonden en sportverenigingen;
- Advocaten die zich bezighouden met sport;
- Medewerkers van sportbonden, sportverenigingen en organisatoren van
   sportevenementen.

Datum en locatie

Datum: 20 juni 2013
Locatie: Congrescentrum Papendal, Arnhem

Voorzitter

dr Rijkele Betten, Betten Internationaal Fiscaal advies, Sint Michielsgestel

Sprekers

Peter de Bakker FB, Federatie-belastingadviseur, Dieren
Roel van Hoof, Personal Trailblazer TM and Founder/Business owner Van Hoof Life Assessments, Eersel
Paul Kamphuis, partner Kamphuis en Berghuizen, Hilversum en Amsterdam
dr Dick Molenaar, directeur All Arts Belastingadviseurs, Rotterdam
mr. Serge Rossmeisl, directeur-bestuurder, FBO
(Federatie van Betaald voetbal Organisaties), Zeist
mr. Carola van Vilsteren, Van Vilsteren BTW Advies, Arnhem

Programma

9:00 - 9:30

Registratie/inloop

9:30 - 9:35
Opening door dagvoorzitter
Rijkele Betten, Betten Internationaal Fiscaal Advies

9:35 - 10:15
Actuele fiscale ontwikkelingen in de sport
Peter R.G. de Bakker, Federatie-Belastingadviseur
10:15 - 11:00 BTW in de sport
- sportaccomodaties en btw
- btw behandeling van gemeenten en verenigingen
Carola van Vilsteren, Van Vilsteren BTW Advies

11:00 - 11:30

Koffie en thee

11:30 - 12:15

De arbeidsrechtelijke positie van contractspelers
- verlenging en beëindiging van de overeenkomsten
- opleidingsvergoeding en solidariteitsbijdrage
- CAO contractspelers
Serge Rossmeisl, FBO

12:15 - 13:00


 Fiscale beoordeling van overeenkomsten van sporters
- Dienstbetrekking en loonheffing
- 30% regeling
- VAR verklaringen voor sporters
- Crisisheffing
Dick Molenaar, All Arts

13:00 - 14:15

Lunch

14:15 - 15:00


Building a Bridge between Financial Ambitions & Life Aspirations
- Een gemeenschappelijk doel en meer.
- Gedrag en emotie tijdens het adviestraject " Kunt U uw sporter ‘lezen'"
- Zelfleiderschap van de sporter.
- Forget the Money!
Roel van Hoof, Personal Trailblazer®, Van Hoof Life Assessments

15:00 - 15:45


ANBI en SBBI
- Anbi en Sbbi onderscheid; stichtingen wel en verenigingen niet
- Sbbi en steunstichting wat is er gebeurd sinds de invoering 1 jan 2012?
- Wanneer Anbi en Sbbi vennootschapsbelasting betalen?
- Welke structuur?
Paul Kamphuis, Kamphuis en Berghuizen, Hilversum en Amsterdam

15:45 - 16:15

Koffie en thee

16:15 - 17:00

Paneldiscussie aan de hand van vragen uit de zaal

17:00

Borrel

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt bij inschrijving vóór 1 juni 2013:
€ 450 Euro (excl. BTW) inclusief lunch en documentatiemateriaal.
Bij inschrijving vanaf 1 juni 2013 bedraagt het inschrijfgeld
€ 495 Euro (excl.BTW).

Inschrijving en bevestiging

Na ondertekening kunt u dit aanmeldingsformulier op de volgende manieren inzenden:

Per post: Postbus 206, 5270 AE Sint Michielsgestel
Per e-mail: erica@nolot.nl
Per fax: 073-5530004

Na ontvangst van uw inschrijving zullen wij u een bevestiging en factuur toezenden. U hebt alleen toegang tot het seminar indien de factuur voor het seminar is voldaan.

Klik hier om de folder en het aanmeldformulier te downloaden. 

Annulering

Tot één week voor de aanvang van het seminar kunt u kosteloos schriftelijk annuleren. Daarna is annuleren niet meer mogelijk, wel kunt u zich - mits van tevoren schriftelijk meegedeeld - zonder verdere kosten laten vervangen.

Copyright en aansprakelijkheid

Dit seminar is ontwikkeld door Nolot. De onderwerpen en sprekers zijn zorgvuldig uitgezocht op basis van eigen onderzoek en ervaring. De eigendomsrechten van dit programma behoren derhalve geheel bij Nolot en het programma mag daarom onder geen enkele voorwaarde worden gekopieerd. Nolot aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen in het programma of de inhoud van de presentaties, maar treft steeds de mogelijke maatregelen om de hoogste kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen.