Agenda

Check our upcoming or previous seminars

Fiscale en financiële planning voor Nederbelgen

7 november 2013

De financiële crisis begint nu pas echt fiscale gevolgen te krijgen voor de fiscale behandeling van inwoners van Nederland en België. De wetgevers worden geconfronteerd met gaten in de begroting die met bezuinigingen niet meer gedicht kunnen worden. Verhoging van belastingtarieven, niet-indexering van belastingschijven en het beperken van fiscale voordelen zoals aftrekposten en de algemene heffingskorting leiden tot hogere belastingen voor vrijwel iedereen.
Ook Nederbelgen krijgen hier veel mee te maken, zowel in België als in Nederland. Des te meer reden voor een update van de stand van zaken en waar mogelijk voorlichting over mogelijke remedies.

Aan de orde komen de wijzigingen in België betreffende de Personenbelasting en de Vennootschapsbelasting met onder meer:
-  De nieuwe regels bij liquidatie, de belastingheffing van beleggingsfondsen,
de fairness taks, rechtspraak over Nederlandse pensioenen, deelnemingsvrijstellingsregels,      evolutie op het vlak van de antimisbruikbepaling;
-  Update van de stand van zaken betreffende de successieplanning voor Nederbelgen;
-  Behandeling van “aanmerkelijk belang” winst van emigranten en remigranten;
-  Recente Belgische en Nederlandse rechtspraak betreffende toepassing van
het tussen Nederland en België gesloten belastingverdrag.

Het seminar is bestemd voor:

-  Fiscalisten;
-  Advocaten;
-  Financieel planners;
-  Belastingadviseurs en accountants;
-  Medewerkers van specifieke Nederbelgen organisaties;
-  Adviseurs.

Datum en locatie

Datum: 7 november 2013
Locatie: Hotel van der Valk, Vught

Voorzitter

dr Rijkele Betten, Betten Internationaal Fiscaal advies, Sint Michielsgestel

Sprekers

Jules de Beer, belastingadviseur, Greenille, Rotterdam
mr. Koen van Duyse,
partner, Tiberghien, Brussel, België
mr. Gert De Greeve,
vennoot/belastingconsulent
Van Havermaet Groenweghe, Hasselt België
mr. drs. Bas Pijnaker,
Govers Accountants en Adviseurs Eindhoven                                                                                                                      
drs. Jeannette Scheepers-van Hal FFP,
IkvertreknaarBelgië, Retie, België

Programma

12.30 - 13.25
Registratie /inloop met broodjes en soep
13.25 - 13.30
Opening door dagvoorzitter
Rijkele Betten, Betten Internationaal Fiscaal Advies
13.30 - 14.30
Actuele fiscale ontwikkelingen in België voor natuurlijke personen en bedrijven
Koen van Duyse, Tiberghien
14.30 - 15.15 Financiele planning en fiscale behandeling oudedagsvoorzieningen in België
Jeannette Scheepers, IkvertreknaarBelgië
15:15 - 15:45
Pauze
15.45 - 16.30
Aanmerkelijk belang en emigratie
Bas Pijnaker, Govers Accountants en Adviseurs
16:30 - 17.00

Recente rechtspraak toepassing belastingverdrag België - Nederland
Jules de Beer, belastingadviseur, Greenille
17:00 - 17:45

Successieplanning voor Nederbelgen
Update van planningsmogelijkheden rekening houdend met de gewijzigde interpretatie van de antimisbruikmaatregel
Gert De Greeve, Van Havermaet Groenweghe
17:45 -18.00
Panneldiscussie en vragen uit de zaal
18:00
Borrel

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt bij inschrijving vóór 12 oktober 2013:
€ 275 Euro (excl. BTW) inclusief lunch en documentatiemateriaal.
Bij inschrijving vanaf 12 oktober 2013 bedraagt het inschrijfgeld
€ 325 Euro (excl.BTW).

Inschrijving en bevestiging

Na ondertekening kunt u dit aanmeldingsformulier op de volgende manieren inzenden:

Per post: Postbus 206, 5270 AE Sint Michielsgestel
Per e-mail: erica@nolot.nl
Per fax: 073-5530004

Na ontvangst van uw inschrijving zullen wij u een bevestiging en factuur toezenden. U hebt alleen toegang tot het seminar indien de factuur voor het seminar is voldaan.

Annulering

Tot één week voor de aanvang van het seminar kunt u kosteloos schriftelijk annuleren. Daarna is annuleren niet meer mogelijk, wel kunt u zich - mits van tevoren schriftelijk meegedeeld - zonder verdere kosten laten vervangen.

Copyright en aansprakelijkheid

Dit seminar is ontwikkeld door Nolot. De onderwerpen en sprekers zijn zorgvuldig uitgezocht op basis van eigen onderzoek en ervaring. De eigendomsrechten van dit programma behoren derhalve geheel bij Nolot en het programma mag daarom onder geen enkele voorwaarde worden gekopieerd. Nolot aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen in het programma of de inhoud van de presentaties, maar treft steeds de mogelijke maatregelen om de hoogste kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen.