Agenda

Check our upcoming or previous seminars

Fiscale actualiteiten Zwitserland – Nederland

25 maart 2014

Zwitserland staat van oudsher bekend om zijn gunstige fiscale regels, en voor sommigen ook om het bankgeheim. Het bankgeheim staat onder zware druk, en ook heeft de Europese Unie zware kritiek geuit op enkele fiscale faciliteiten. Uiteraard moet Zwitserland hierop reageren. Per 2012 is tussen Nederland en Zwitserland een nieuwe belastingverdrag in werking getreden.

Tijdens dit seminar wordt u door ervaren fiscalisten uit Nederland én Zwitserland voorgelicht over de relevante Zwitserse fiscale ontwikkelingen en de eerste ervaringen met de toepassing van het nieuwe belastingverdrag. Te denken valt aan:

 • De vennootschapsbelastingaanpassingen in de diverse kantons;
 • Voor immigranten belangwekkende inkomstenbelastingaspecten, zoals de “Pauschal” of lumpsum regeling;
 • De toepassing van het nieuwe belastingverdrag:
 • Nieuwe elementen uit het huidige Nederlandse verdragsbeleid:
  • Pensioenen: in sommige gevallen heffingsrecht voor bronland
  • Uitzondering in het dividendartikel tijdens looptijd conserverende aanslagen
  • Het nieuwe bestuurdersartikel
 • Ervaring met fiscale behandeling immigranten
  • Zekerheid stellen voor conserverende aanslag
  • Pauschal of lump sum regeling:
   • Welke activiteiten zijn nog toegestaan
   • In welke kantons zijn ze nog mogelijk, wat zijn de gebruikelijke voorwaarden in de praktijk
   • Sociale zekerheidsplicht bij activiteiten in Nederland of voor een in Nederland gevestigde vennootschap

Datum en locatie

Datum: Dinsdag 25 maart 2014
Locatie: Hotel van der Valk, Bosscheweg 2, Vught

Voorzitter

dr Rijkele Betten, Betten Internationaal Fiscaal advies, Sint Michielsgestel

Sprekers

Mr. Daniel Bader, Partner Tax & Private Clients,Bär & Karrer, Zurich
drs. Jules de Beer,
Greenille, Rotterdam
mr. drs. Bianca de Kroon LLM.,
Mazars, Rotterdam
mr. Jaap Zwaan,
Loyens & Loeff, Zurich

Programma

12.30 - 13.15
Inloop met soep en broodjes
13:15 - 13:30
Opening door de dagvoorzitter
13:30 - 14:15
Het nieuwe belastingverdrag; uitstraling naar het Nederlandse verdragsbeleid.
Jules de Beer, Greenille
14:15 - 15:00 ‘Pauschal' of lumpsump regeling en overige IB aspecten Zwitserland (presentatie in het engels)
Daniel Bader, Bär & Karrer
15:00 - 15:30
Koffie en thee
15:30 - 16:15
Fiscale faciliteiten vpb in Zwitserland;huidige en verwachte aanpassingen om aantrekkelijk te blijven;mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers.
Jaap Zwaan, Loyens & Loef
16:15 - 17:00

Successie en estateplanning vanuit Nederlands en Zwitsers
perspectief
emigratie uit Nederland;
ontwikkelingen Zwitserland;
omgaan met SPF en trust.
Bianca de Kroon, Mazars
17:00 - 17:30
Koffie en thee
17:30 - 18:00
Praktijkcasussen belicht vanuit Nederlands en Zwitsers perspectief: Nederlandse onderneming die een vestiging in Zwitserland op gaat zetten; gefortuneerde dga die op zoek gaat naar het Zwitserse leven.
Daniel Bader, Jules de Beer, Bianca de Kroon en Jaap Zwaan
18:00 – 19:00
Borrel

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt bij inschrijving vóór 1 maart 2014:
Euro 295,00 (excl. BTW) inclusief lunch en documenatiemateriaal.
Bij inschrijving vanaf 1 maart 2014 bedraagt het inschrijfgeld:
Euro 345,00 (excl. BTW).

Inschrijving en bevestiging

Na ondertekening kunt u dit aanmeldingsformulier op de volgende manieren inzenden:

Per post: Postbus 206, 5270 AE Sint Michielsgestel
Per e-mail: erica@nolot.nl
Per fax: 073-5530004

Na ontvangst van uw inschrijving zullen wij u een bevestiging en factuur toezenden. U hebt alleen toegang tot het seminar indien de factuur voor het seminar is voldaan. 

Annulering

Tot één week voor de aanvang van het seminar kunt u kosteloos schriftelijk annuleren. Daarna is annuleren niet meer mogelijk, wel kunt u zich - mits van tevoren schriftelijk meegedeeld - zonder verdere kosten laten vervangen.

Copyright en aansprakelijkheid

Dit seminar is ontwikkeld door Nolot. De onderwerpen en sprekers zijn zorgvuldig uitgezocht op basis van eigen onderzoek en ervaring. De eigendomsrechten van dit programma behoren derhalve geheel bij Nolot en het programma mag daarom onder geen enkele voorwaarde worden gekopieerd. Nolot aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen in het programma of de inhoud van de presentaties, maar treft steeds de mogelijke maatregelen om de hoogste kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen.