Agenda

Check our upcoming or previous seminars

Fiscale ontwikkelingen van belang voor Nederbelgen en voor het ondernemen en werken over de grens

28 oktober 2014

Zowel in Nederland als in België blijven de fiscale wetgevers actief met fiscale wijzigingen, die veelal leiden tot lastenverzwaringen. Dat geldt vaak zeker voor buitenlanders, wellicht omdat die nu eenmaal geen stemrecht hebben. Daarnaast is altijd weer de vraag hoe nationaal bedoelde wijzigingen uitpakken in internationale situaties, omdat de wetgever daar niet altijd aan denkt of voldoende bij stilstaat.

Download het inschrijfformulier


Tijdens dit seminar gaan we in op het de volgende Belgische ontwikkelingen:

  • Bij het naast elkaar zetten van het ondernemingsklimaat in België en in Nederland, blijkt Nederland zowaar fiscale voordelen te bieden;
  • Het nieuwe Vlaamse regeringsakkoord bevat voor Nederbelgen belangwekkende onderdelen, zoals bijvoorbeeld een aftrek in verband met financiering van de eigen woning.


Vanuit Nederlands perspectief is de voornaamste wijzing dat de keuzeregeling voor toepassing van de regels voor de binnenlandse belastingplicht danig wordt aangepast, in die zin dat deze in veel minder situaties toegepast zal kunnen worden. Ook zijn en blijven er voldoende fiscale voetangels en klemmen voor inwoners van Nederland die naar België emigreen of naar Nederland remigreren.

De sprekers zijn alle deskundigen uit de praktijk van de financiële planning en fiscaliteit in België en Nederland en weten hoe om te gaan met dit specifieke onderwerp en de relatie tussen beide landen.

Graag praten wij u tijdens ons volgende seminar bij over:

   - De actuele fiscale ontwikkelingen in Nederland en België;

   - Successieplanning;

   - Specifieke Nederlandse fiscaliteit voor Nederbelgen:

  • Praktische gevolgen van de inperking van de keuzeregeling betreffende het toepassen van de regels voor binnenlands belastingplichtigen;


   - Belgische fiscaliteit na emigratie naar België:

  • De recente wijzingen in de Belgische fiscale behandeling van Nederbelgen;
  • Vergelijking van ondernemingsbelasting Nederland – België;
  • Successieplanning;
  • Fiscale ontwikkelingen voor in België gedreven ondernemingen;
  • Fiscale gevolgen en mogelijkheden bij remigratie.

Het seminar is bestemd voor alle financiële en fiscale adviseurs voor Nederbelgen:fiscalisten, advocaten, financieel planners, belastingadviseurs en accountants, medewerkers van specifieke Nederbelgen organisaties en adviseurs.

Datum en locatie

Dinsdag 28 oktober 2014
De Ruwenberg, Ruwenbergstraat 7, Sint Michielsgestel (NB)

Sprekers

mr. Koen van Duyse, partner, Tiberghien, Antwerpen, België;
mr. Gert De Greeve, vennoot/belastingconsulent, Van Havermaet Groenweghe, Hasselt België;
mr. Nathalie Idsinga, Arcagna, Amsterdam;
drs Niek Op den Kamp, ESJ Accountants & Belastingsadiviseurs, Breda.

Voorzitter

Dr. Rijkele Betten, Betten Internationaal Fiscaal Advies, Sint Michielsgestel.

Programma

12.30 - 13.25
Registratie /inloop met broodjes en soep;

13.25 - 13.30
Opening door de dagvoorzitter;

13.30 – 14.30
Het nieuw Belgisch en Vlaams regeerakkoord:
ondernemings- en inkomstenbelastingfiscaliteit van belang voor de vestigingsplaats en met aandacht voor het grensoverschrijdend verkeer.
door Koen van Duyse, Tiberghien

14:30 – 15:15
De inperkingen van de Nederlandse optie voor de toepassing van de regels voor de binnenlandse belastingplicht.
 - Achtergrond regeling;
 - Wie heeft er nog recht op toepassing;
 - Wat zijn de gevolgen en eventuele mogelijkheden als er geen recht op toepassing meer is?
door drs Niek Op den Kamp, ESJ Accountants & Belastingadviseurs

15:15 – 15:45
Pauze

15.45 - 16.30
De voorgestelde maatregelen in het Vlaams Regeerakkoord
- wijzingen op het vlak van successierecht
- wijzigingen op het vlak van registratierechten
- behandeling hypotheekrente in Belgie
door Gert De Greeve, Van Havermaet Groenweghe

16:30 – 17:15
Actuele fiscaliteit Nederland – Belgie
- emigratie naar België
- remigratie naar Nederland
- (on)mogelijkheden van gebruik VBI door inwoners van België

door Nathalie Idsinga, Arcagna

17:15 – 17:30
Borrel

PE Punten RB 4

Download het inschrijfformulier