Agenda

Check our upcoming or previous seminars

‘Fiscale ontwikkelingen van belang voor Nederlanders bij migreren, ondernemen en werken over de grens met Duitsland’

14 april 2015

Zowel in Nederland als in Duitsland blijven de fiscale wetgevers actief met fiscale wijzigingen, die veelal leiden tot lastenverzwaringen. Dat geldt zeker voor buitenlanders, omdat die nu eenmaal geen stemrecht hebben. Daarnaast is altijd weer de vraag hoe nationaal bedoelde wijzigingen uitpakken in internationale situaties, omdat de wetgever daar niet altijd aan denkt of voldoende bij stilstaat.

Tijdens dit seminar gaan we in op het de volgende fiscale ontwikkelingen betreffende Nederland en Duitsland:

 • Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland, dat vanaf 1 januari 2016 van toepassing kan worden;
 • Praktische fiscale gevolgen van ondernemen in Duitsland, waaronder invoering in 2015 van het minimumloon en de eerstedagsmelding in Duitsland;
 • Emigratie naar Duitsland en de gewijzigde Nederlandse keuzeregeling.


In 2015 is de voornaamste wijzing in Nederland dat de keuzeregeling voor toepassing van de regels voor de binnenlandse belastingplicht is aangepast. Door de aanpassing kan deze in veel minder situaties toegepast worden. Verder blijven er voldoende fiscale voetangels en klemmen voor inwoners van Nederland die in Duitsland werken of ondernemen.

De sprekers zijn deskundigen uit de fiscale praktijk in Duitsland en Nederland en weten op basis van hun ervaring hoe om te gaan met dit specifieke
onderwerp en de relatie tussen beide landen.

Graag praten wij u tijdens ons volgende seminar bij over:

 • De actuele fiscale ontwikkelingen in Nederland en Duitsland;
 • Invoering minimumloon en eerstedagsmelding;
 • Regels bij emigratie naar en vanuit Duitsland;
 • Opstart van ondernemen in Duitsland;
 • Toepassing van het huidige en komende nieuwe verdrag:
  • Werknemers;
  • Bestuurders;
  • Sportmensen en artiesten.
 • Nederland en Duitse heffing van erf- en schenkbelasting; wordt internationale dubbele heffing voorkomen?
 • Specifieke Nederlandse fiscaliteit voor Nederduitsers:
  • Praktische gevolgen van de inperking van de keuzeregeling betreffende het toepassen van de regels voor binnenlands belastingplichtigen.
 • Duitse fiscaliteit na emigratie naar Duitsland:
  • Vergelijking van ondernemingsbelasting Nederland - Duitsland;
  • Successieplanning;
  • Fiscale ontwikkelingen voor in Duitsland gedreven ondernemingen;
  • Fiscale gevolgen en mogelijkheden bij remigratie.

Datum en locatie

Datum: Dinsdag 14 april 2015
Locatie:
Hotel Vianen, Vianen

Sprekers

 • Günter Heenen, NeD Tax Kanzlei Günter Heenen, Kleve
 • Joost Van Helvoirt, Loyens & Loeff nv., Rotterdam
 • Niek Op den Kamp, ESJ Accountants & Belastingadviseurs, Breda
 • Carsten Stritzel, NeD Tax Kanzlei Günter Heenen, Kleve

Voorzitter

Dr. Rijkele Betten, Betten Internationaal Fiscaal Advies, Sint Michielsgestel

Programma

12:30 - 13:25 Registratie /inloop met broodjes en soep;
13:25 - 13:30 Opening door de dagvoorzitter;
13:30 - 14:30 Duitse fiscaliteit voor ondernemers, toegespitst op in Nederland gevestigde ondernemers:
• vaste inrichting versus dochtervennootschap;
• belastingdruk Duitsland, praktische wenken en tips;
• werkgeverslasten Duitsland.
14:30 - 15:15 Nederlandse fiscale gevolgen van ondernemen in Duitsland:
• toepassing Sec. 50d EStG onder huidige en nieuwe verdrag;
• onroerend goed vennootschappen;
• toepassing belastingverdrag op bestuurders.
15:15 - 15:45 Pauze
15:45 - 16:30

Nederlandse fiscale aspecten voor in Duitsland werkzame personen en naar Duitsland geëmigreerde natuurlijke personen:
• invoering minimumloon en eerstedagsmelding;
• aanmerkelijk belang, conserverende aanslag;
• de inperkingen van de Nederlandse optie voor de toepassing van de regels voor de  binnenlandse belastingplicht:
      • Achtergrond regeling;
      • Wie heeft er nog recht op toepassing;
      • Wat zijn de gevolgen en eventuele mogelijkheden als er geen recht op toepassing meer is?
• Erf- en schenkbelasting en voorkoming van internationale dubbele belasting.

16:30 - 17:15 Belastingheffing van natuurlijke personen in Duitsland
• aanmerkelijk belang;
• pensioen van Nederlandse oorsprong;
• belastingheffing vermogensinkomsten;
• successierecht;
• sociale zekerheid.
17:15 - 17:30 Paneldiscussie over de praktische gevolgen van het nieuwe belastingverdrag
• voornaamste wijzigingen in de verdragssituatie, wie gaan erop
achteruit, wie gaan er op vooruit;
• zijn er nog anticiperende acties mogelijk?;
• vragen uit de zaal.
17:30 - 18:00 Borrel

 

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt bij inschrijving vóór 19 maart 2015
Euro 325,00 (excl.btw) inclusief lunch en documenatiemateriaal.
Bij inschrijving vanaf 19 maart 2015 bedraagt het inschrijfgeld
Euro 375,00 (excl.btw) .

Inschrijving en bevestiging

Na ondertekening kunt u dit aanmeldingsformulier op de volgende manier inzenden:
Per post: Postbus 206, 5270 AE Sint Michielsgestel
Per e-mail: erica@nolot.nl
Per fax: +31 73 5530 004
Na ontvangst van uw inschrijving zullen wij een bevestiging en factuur toezenden.

U hebt alleen toegang tot het seminar indien de factuur vóór het seminar is voldaan.
Inschrijven kan tot 9 april 2015.

Annulering

Tot één week voor de aanvang van het seminar kunt u kosteloos schriftelijk annuleren. Daarna is annuleren niet meer mogelijk, wel kunt u zich - mits van tevoren schriftelijk meegedeeld - zonder verdere kosten laten vervangen.

Copyright en aanprakelijkheid

Dit seminar is ontwikkeld door Nolot. De onderwerpen en sprekers zijn zorgvuldig uitgezocht op basis van eigen onderzoek en ervaring. De eigendomsrechten van dit programma behoren derhalve geheel bij Nolot en het programma mag daarom onder geen enkele voorwaarde worden gekopieerd. Nolot aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen in het programma of de inhoud van de presentaties maar treft steeds de mogelijke maatregelen
om de hoogste kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen.