Agenda

Check our upcoming or previous seminars

Vierde NOLOT Nederland-België Seminar

10 november 2015

Wederom is er voldoende aanleiding om een seminar te organiseren over de fiscale perikelen aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens. Niet alleen Nederbelgen hebben daar belang bij, ook andere individuen en ondernemers hebben veel te maken met de veelheid aan regels. De vraag is vaak hoe nationaal ingevoerde wijzigingen uitpakken in internationale situaties, omdat wetgevers daar niet altijd aan denken of voldoende bij stilstaan.

Onderwerpen

 • De Nederlandse wetswijzigingen betreffende emigratie en de conserverende aanslagen;
 • De Belgische Kaaiman of doorkijkbelasting;
 • De stand van zaken m.b.t. de APV in Nederland;
 • Successieplanning en aspecten van internationaal erf- en huwelijksvermogensrecht;
 • Enkele casus besprekingen.

De sprekers zijn allen werkzaam in de Belgische of Nederlandse adviespraktijk en hebben veel ervaring met de onderhavige vraagstukken en de praktische gevolgen van de diverse mogelijkheden.

Het seminar is bestemd voor alle financiële en fiscale adviseurs voor Nederbelgen:

 • Fiscalisten;
 • Advocaten;
 • Financieel planners;
 • Belastingadviseurs en accountants;
 • Medewerkers van specifieke Nederbelgen organisaties;
 • Adviseurs;
 • Private bankers;
 • Vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

Datum en locatie

Datum: Dinsdag 10 november 2015
Locatie: De Ruwenberg, Ruwenbergstraat 7 in Sint-Michielsgestel

Voorzitter

dr. Rijkele Betten, Betten Internationaal Fiscaal Advies, Sint-Michielsgestel

Sprekers

mr. drs. Bas Pijnaker, vennoot Govers Accountants en Adviseurs, Eindhoven;
mr. Gert De Greeve, vennoot/belastingconsulent, Van Havermaet Groenweghe, Hasselt ;
mr. Foske Wessels, partner Pereira Tax Consultants & Civil-law Notary, Den Haag;
Griet Vanden Abeele, senior associate, Tiberghien, Brussel.

Programma

12:00 – 13:00 Registratie en broodjes met soep
13:00 – 13:05 Opening en Inleiding door de voorzitter
13:05 – 13:50

Ontwikkelingen Nederlandse emigratieheffing: De Nederlandse wetswijzigingen betreffende emigratie en de conserverende aanslagen
•  De gevolgen voor reeds geëmigreerden
•  Nieuwe emigranten
•  Aangepaste strategieën?
•  Mogelijkheden remigratie.

mr. drs. Bas Pijnaker, Govers Accountants/Adviseurs

13:50 – 14:35

De stand van zaken m.b.t. de APV in Nederland
•  De regelgeving
•  Rechtspraak en ontwikkelingen
•  Toepassing in de praktijk
mr. Foske Wessels, Pereira Tax Consultants & Civil-law Notary

14:35 – 15:00 Theepauze
15:00 – 15:45 De Belgische Kaaiman of doorkijkbelasting
•  De regeling
•  Uitwerking voor Nederbelgen
•  Toepassing in de praktijk
mr. Gert de Greeve, Van Havermaet Groenweghe

15:45 – 16:30 Successieplanning voor Nederbelgen
•  Fiscale aspecten - erfbelasting;
•  Aspecten van internationaal erf- en huwelijksvermogensrecht (Europese erfrechtverordening);
•  Positie Nederbelgen
mevr. Griet Vanden Abeele, Tiberghien

16:30 – 17:15 Casusbespreking
•  Vergelijking APV doorkijkbelasting
•  Verplaatsing onderneming naar Nederland? 

17:15 Borrel

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt bij inschrijving vóór 12 oktober 2015
Euro 300,00 (excl.btw) inclusief lunch en documenatiemateriaal.
Bij inschrijving vanaf 12 oktober 2015 bedraagt het inschrijfgeld
Euro 350,00 (excl.btw).

Inschrijving en bevestiging

Na ondertekening kunt u dit aanmeldingsformulier op de volgende manier inzenden:

Per post: Postbus 206, 5270 AE Sint Michielsgestel
Per e-mail: erica@nolot.nl
Per fax: +31 73 5530 004

Na ontvangst van uw inschrijving zullen wij een bevestiging en factuur toezenden.

U hebt alleen toegang tot het seminar indien de factuur van het seminar is voldaan.

Annulering

Tot één week voor de aanvang van het seminar kunt u kosteloos schriftelijk annuleren. Daarna is annuleren niet meer mogelijk, wel kunt u zich - mits van tevoren schriftelijk meegedeeld - zonder verdere kosten laten vervangen.

Copyright en aansprakelijkheid

Dit seminar is ontwikkeld door Nolot. De onderwerpen en sprekers zijn zorgvuldig uitgezocht op basis van eigen onderzoek en ervaring. De eigendomsrechten van dit programma behoren derhalve geheel bij Nolot en het programma mag daarom onder geen enkele voorwaarde worden gekopieerd. Nolot aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen in het programma of de inhoud van de presentaties, maar treft steeds de mogelijke maatregelen om de hoogste kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen.

PE-punten RB in aanvraag