Agenda

Check our upcoming or previous seminars

Het fiscale Zwitserse gevoel: Fiscale actualiteiten Zwitserland – Nederland

15 december 2015

Zwitserland staat van oudsher bekend om zijn gunstige fiscale regels, en voor sommigen ook om het bankgeheim. Ondertussen staan door het BEPS initiatief, fiscale gunstregimes steeds meer onder druk. Dat geldt ook voor Zwitserland, echter de verwachting is dat de fiscale aantrekkingskracht gehandhaafd blijft.

Overigens vindt er ook overleg plaats over o.a. de fiscale relatie tussen Zwitserland en de Europese Unie. Vanaf 2012 is tussen Nederland en Zwitserland een nieuwe belastingverdrag in werking getreden, en last but not least behandelt het Nederlandse parlement nu een wetsvoorstel met belangrijke wijzigingen aan het systeem van de conserverende aanslagen.

Tijdens dit seminar wordt u door ervaren fiscalisten uit Nederland én Zwitserland voorgelicht over de relevante Zwitserse fiscale ontwikkelingen en de eerste ervaringen met de toepassing van het nieuwe belastingverdrag.

Te denken valt aan:

 • de geplande vennootschapsbelastingaanpassingen in de diverse kantons;
 • voor immigranten belangwekkende inkomstenbelastingaspecten, zoals de “Pauschal” of lumpsum regeling;
 • het Nederlandse wetsvoorstel betreffende conserverende aanslagen;
 • betreffende de toepassing van het nieuwe belastingverdrag;
 • ervaringen met fiscale behandeling immigranten;
 • zekerheid stellen voor conserverende aanslag;
 • Pauschal of lump sum regeling:
 • welke activiteiten zijn nog toegestaan;
 • in welke kantons zijn ze nog mogelijk, wat zijn de gebruikelijke voorwaarden in de praktijk;

Datum en locatie

Datum         Dinsdag 15 december 2015
Locatie         Kasteel Maurick, Vught

Voorzitter

Dr. Rijkele Betten, Betten Internationaal Fiscaal Advies, Sint Michielsgestel

Sprekers

drs. Jules de Beer, Bluelyn BV, Rotterdam
mr. Jaap Zwaan, Loyens en Loeff, Zurich
de heer Daniel Bader, Bär & Karrer, Zurich
mevrouw Bianca de Kroon, Mazars, Den Haag

Programma

12:30 - 13:15 Inloop met soep en broodjes
13:15 - 13:30 Opening door de dagvoorzitter
13:30 – 14:15

Ontwikkelingen betreffende natuurlijke personen

 • NL wetsvoorstel betreffende conserverende aanslagen
 • Ervaringen met het nieuwe belastingverdrag;
  • pensioenen, dividenden, uitstraling naar het Nederlandse verdragsbeleid.

Jules de Beer, Bluelyn BV

14:15 – 15:00

Lump sum en overige IB aspecten Zwitserland

 • exchange of information
 • experience’s with the lump sum system
 • Swiss income tax aspects of high net wealth individuals
Daniel Bader, Bär & Karrer
15:00 – 15:15
Rondvraag en vragen uit de zaal
15:15 – 15:45 Koffie en thee
15:45 – 16:30 Fiscale faciliteiten vpb in Zwitserland;
 • gevolgen BEPS maatregelen
 • gevolgen EU beleid
 • huidige en verwachte aanpassingen om aantrekkelijk te blijven; mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers.
Jaap Zwaan, Loyens & Loeff
16:30 – 17:15 Successiewet en estateplanning vanuit Nederlands en Zwitsers perspectief
 • gevolgen van emigratie uit Nederland voor de schenk- en erfbelasting
 • gevolgen wijzigingen conserverende aanslag?
 • ontwikkelingen in Zwitserland
 • omgaan met de SPF en trust
Bianca de Kroon, Mazars
17:15 – 17:30 Praktijkcasussen belicht vanuit Nederlands en Zwitsers perspectief
17:30 – 18:30 Borrel

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt bij inschrijving vóór 21 november 2015 Euro 300,00 (excl.btw) inclusief lunch en documenatiemateriaal. Bij inschrijving vanaf 21 november 2015 bedraagt het inschrijfgeld Euro 350,00 ( excl.btw).

Inschrijving en bevestiging

Na ondertekening kunt u dit aanmeldingsformulier op de volgende manier inzenden:
• Per post : Postbus 206, 5270 AE Sint Michielsgestel
• Per e-mail : erica@nolot.nl
• Per fax : +31 73 5530 004
Na ontvangst van uw inschrijving zullen wij een bevestiging en factuur toezenden.
U hebt alleen toegang tot het seminar indien de factuur voor aanvang van het seminar is voldaan.

Annulering

Tot één week voor de aanvang van het seminar kunt u kosteloos schriftelijk annuleren. Daarna is annuleren niet meer mogelijk, wel kunt u zich – mits van tevoren schriftelijk meegedeeld – zonder verdere kosten laten vervangen.

Copyright

Dit seminar is ontwikkeld door Nolot. De onderwerpen en sprekers zijn zorgvuldig uitgezocht op basis van eigen onderzoek en ervaring. De eigendomsrechten van dit programma behoren derhalve geheel bij Nolot en het programma mag daarom onder geen enkele voorwaarde worden gekopieerd. Nolot aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen in het programma of de inhoud van de presentaties, maar treft steeds de mogelijke maatregelen om de hoogste kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen.

PE Punten

PE-punten RB: 4
PE-punten NOB: 4