Agenda

Check our upcoming or previous seminars

Fiscale ontwikkelingen voor Nederbelgen: Uitfasering pensioen eigen beheer

12 mei 2017

Staat de Belgische estate planning op lemen voeten sinds de Vlaamse belastingdienst bevoegd is?

Wederom is er voldoende aanleiding om een seminar te organiseren over de fiscale perikelen aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens. Niet alleen Nederbelgen hebben daar belang bij, ook andere individuen en ondernemers hebben veel te maken met de veelheid aan regels. De vraag is vaak hoe nationaal ingevoerde wijzigingen uitpakken in internationale situaties, omdat wetgevers daar niet altijd aan denken of voldoende bij stilstaan.

De huidige tijdgeest maakt dat in België en Nederland politici er veel  aan gelegen is werkelijke of vermeende fiscale mazen in de belastingwetgeving te dichten. Zo wordt in België werk gemaakt van het vaker belasten van de zogenaamde interne meerwaarden, en is in Nederland de Box III heffing aangepast voor grotere vermogens en het profiteren van het fiscale regime van de VBI moeilijker gemaakt. Ook worden conserverende aanslagen bij emigratie uit Nederland niet meer na 10 jaar kwijtgescholden.

Toch blijft estate planning populair in België. Meerdere technieken maken het mogelijk om belastingvrije of goedkope regelingen te treffen met controle- en inkomstenbehoud. De heffing van schenk- en erfbelasting is in Vlaanderen sinds 2015 georganiseerd via de Vlaamse Belastingdienst in Aalst (Vlabel). Zij zijn bijzonder ijverig om standpunten in te nemen over de werking van diverse planningstechnieken. Hierbij hanteren zij vaak een nieuwe invalshoek, ook al zijn de wetteksten niet noodzakelijk gewijzigd. Dit heeft regelmatig een belangrijke impact op de advisering. Ook reeds doorgevoerde planningstrajecten verdienen soms een bijsturing.

Mogelijk fiscaal voordelig is verder dat de Nederlandse wetgever recent een aantrekkelijke mogelijkheid heeft aangenomen om  pensioen in eigen beheer uit te gaan faseren. Voor in België  wonende pensioengerechtigden is mede de vraag hoe de Belgische heffing zal verlopen bij het gebruik van deze mogelijkheid.

Daarnaast is er ook nog het nodige te melden over de Belgische beleggingsfiscaliteit: is België fiscaal nog interessant voor kapitaalkrachtigen?

Tijdens dit seminar wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen in België en Nederland. Door de wol geverfde adviseurs lichten u voor en behandelen voor de praktijk relevante ontwikkelingen.

Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen:

 • Nederlandse uitfasering van het pensioen eigen beheer door buitenlands belastingplichtigen;
 • De fiscale behandeling daarvan in België, en tevens ook overigens de behandeling van pensioenen van Nederlandse oorsprong;
 • Conserverende aanslagen ten aanzien van pensioen: jurisprudentie over de toepassing van verdragen;
 • Nieuwe Belgische fiscale regels omtrent de interne meerwaarden;
 • Toepassing van en ervaringen met de Belgische “Kaaiman tax”;
 • Behandeling emigratie en remigratie van natuurlijke personen.

 

Datum en locatie

Datum         12 mei 2017
Locatie         Hotel Van der Valk, Vught

Voorzitter

Jules de Beer, Loyens & Loeff Rotterdam

Sprekers

Mr. Gert De Greeve, vennoot/belastingconsulent, Van Havermaet, Hasselt België;
Chantal Hendrickx, Advocaat Vandendijk & Partners Advocaten-Avocats;
Griet Vanden Abeele, Counsel, Tiberghien Advocaten, Brussel.
Gerard Staats, Senior manager, BDO, Tilburg

Programma

12.30 - 13.00 Registratie /inloop met broodjes en soep
13.00 - 13.30 Overzicht recente fiscale ontwikkelingen Nederbelgen in het bijzonder ten aanzien van emigratie en remigratie aan de hand van de wetswijzigingen, jurisprudentie en een praktijkcasus
Jules de Beer, Loyens & Loeff Rotterdam
13:30 – 14:15
 • Nederlandse fiscale en andere aspecten van pensioenen van Nederbelgen;
 • Afschaffing pensioen in eigen beheer;
  • Uitwerking afkoop op basis van Uitfasering PEB;
  • Conserverende aanslagen voor pensioenen, recente jurisprudentie belastingverdragen.
  Gerard Staats, Senior manager, BDO, Tilburg
14:15 – 15:00

Behandeling in België van pensioenen van Nederlandse oorsprong

 • Hoofdregels;
 • Jurisprudentie, en behandeling in de praktijk;
 • Omgaan met Nederlandse uitfasering PEB.
  Chantal Hendrickx, Vandendijk & Partners Advocaten-Avocats, Brusssel
15:00 – 15:30
Pauze
15:30 – 16:15 Belgische estate planning op lemen voeten sinds de Vlaamse                            belastingdienst bevoegd is? Aan de orde komen:
 • Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik;
 • De schenking onder last van een lijfrente;
 • De schenkingen tussen echtgenoten;
 • De burgerlijke maatschap, de werking in België van de wettelijke verdeling naar Nederlands recht enz.
  Gert de Greeve, Van Havermaet, Hasselt
16:15 – 17:00 Belgische fiscale ontwikkelingen van belang voor Nederbelgen
 • De holding - interne meerwaarden;
 • Kaaimantax (rulingbeleid, relevante praktijkgevallen voor Nederbelgen);
 • Overzicht wijzigingen beleggingsfiscaliteit en beurstaks.
  Griet Vanden Abeele, Tiberghien Advocaten, Brussel
17:00 Vragen uit de zaal en afsluiting
tot 18:00
Borrel


Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt bij inschrijving
vóór 15 april: € 325,00 (excl.btw) inclusief lunch en documentatiemateriaal.
vanaf 15 april: bedraagt het inschrijfgeld € 375,00 ( excl.btw).

Inschrijving en bevestiging

Na ondertekening kunt u dit aanmeldingsformulier op de volgende manier inzenden:
• Per post : Postbus 206, 5270 AE Sint Michielsgestel
• Per e-mail: rijkele@nolot.nl
• Per fax : +31 73 5530 004
Na ontvangst van uw inschrijving zullen wij een bevestiging en factuur toezenden.
U hebt alleen toegang tot het seminar indien de factuur voor aanvang van het seminar is voldaan.

Annulering

Tot één week voor de aanvang van het seminar kunt u kosteloos schriftelijk annuleren. Daarna is annuleren niet meer mogelijk, wel kunt u zich – mits van tevoren schriftelijk meegedeeld – zonder verdere kosten laten vervangen.

Copyright

Dit seminar is ontwikkeld door Nolot. De onderwerpen en sprekers zijn zorgvuldig uitgezocht op basis van eigen onderzoek en ervaring. De eigendomsrechten van dit programma behoren derhalve geheel bij Nolot en het programma mag daarom onder geen enkele voorwaarde worden gekopieerd. Nolot aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen in het programma of de inhoud van de presentaties, maar treft steeds de mogelijke maatregelen om de hoogste kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen.